Crediti

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: 25.3.2011
Datum prenove: november 2012
Naročnik: Gatis d.o.o.

Izvajalec: Arctur d.o.o.
Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš
Projektni vodja: Martina Murovec
Grafična podoba: Markacija d.o.o.
Programiranje: Miha Hočevar
Podpora: Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)

 

ADS4 is the 4th generation of our in-house content management system more..

4PM is a powerful and intuitive web-based project management system more..