POLITIKA KAKOVOSTI

Politika kakovosti, ki jo je določila Uprava - direktor družbe dne 26.04.2019:

1. Celovita kakovost je temeljno vodilo poslovanja družbe GATIS d.o.o. in vsakega posameznika v njej,

2. Z uveljavljenim sistem vodenja kakovosti želimo dokazati našim strankam in širši okolici, da storitve, ji jih ponujamo, ustrezajo naročnikovim zahtevam in medsebojnim dogovorom. S strankami vzpostavljamo vzajemen odnos spoštovanja dogovorjenih meril kakovosti.

3. Prevzemamo evropske kriterije kakovosti, ki nam omogočajo konkurenčnost in razvoj v poslovanju.

4. Celovita kakovost je odraz kulture odnosov in zadovoljstva zaposlenih ter namenjena zadovoljevanju potreb naših strank.

5. Vodilno osebje ter vsi zaposleni v družbi prevzemamo odgovornost za kakovost ter si prizadevamo za popolnost naših storitev.

6. V naše storitve vnašamo vse svoje znanje in dolgoletne izkušnje v poslovanju na logističnem tržišču in na tržiščih ostalih storitev, ki so v naši ponudbi.

7. Uspešnost naših procesov in storitev stalno spremljamo in izboljšujemo ter z razmišljanjem na osnovi tveganj in priložnosti preprečujemo realizacijo prepoznani tveganj ali pa izkoriščamo priložnosti za izboljšave.

8. Popolna storitev = zadovoljna stranka = poslovni uspeh družbe

9. Zagotavljanje celovitega izvajanja Politike kakovosti družbe Gatis pri vseh pogodbenikih.

Uveljavljeni prodajalec kurilnega olja ter dizel goriva na Primorskem z dolgoletno tradicijo na področju transporta in prodaje naftnih derivatov - GATIS.
GATIS D.O.O. © Copyright 2020 - Vse pravice pridržane

Gatis d.o.o.
Polje 4,
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

t1: 05 3032 342
t2: 0802802
f: 05 3032 094
e: energenti@gatis.si

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram