POLITIKA KAKOVOSTI

 

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem, ki jo je določila Uprava - direktor družbe dne 01.06.2022:

  • Celovita kakovost in skrb za naravno okolje je temeljno vodilo poslovanja družbe GATIS d.o.o. in vsakega posameznika v njej.
  • Z uveljavljenim sistemom vodenja želimo dokazati našim strankam in širši okolici, da storitve, ki jih ponujamo, ustrezajo naročnikovim zahtevam in medsebojnim dogovorom ter so okoljsko sprejemljive. S strankami vzpostavljamo vzajemen odnos spoštovanja dogovorjenih meril kakovosti.
  • Prevzemamo evropske kriterije kakovosti in varovanja naravnega okolja, ki nam omogočajo konkurenčnost in razvoj v poslovanju.
  • Celovita kakovost je odraz kulture odnosov in zadovoljstva zaposlenih ter namenjena zadovoljevanju potreb naših strank.
  • Vodilno osebje ter vsi zaposleni v družbi prevzemamo odgovornost za kakovost ter si prizadevamo za popolnost naših storitev. Ravno tako smo vsi zavezani k odgovornemu pristopu in ravnanju z okoljem
  • V naše storitve vnašamo vse svoje znanje in dolgoletne izkušnje v poslovanju na logističnem tržišču in na tržiščih ostalih storitev, ki so v naši ponudbi.
  • Spoštujemo in izvajamo vso okoljsko zakonodajo ter si postavljamo okoljske cilje, ki dvigujejo okoljske normative in izboljšujejo življenjski cikel naših storitev.
  • Uspešnost naših procesov in storitev ter vplivov na okolje stalno spremljamo in izboljšujemo ter z razmišljanjem na osnovi tveganj in priložnosti preprečujemo realizacijo prepoznani poslovnih in okoljskih tveganj ali pa izkoriščamo priložnosti za izboljšave.
  • Popolna storitev = zadovoljna stranka = odgovorno ravnanje z okoljem = poslovni uspeh družbe.
  • Zagotavljanje izvajanja Politike kakovosti in ravnanja z okoljem družbe Gatis pri vseh pogodbenikih.

GATIS d.o.o.

Uprava Družbe

Vasja Peršolja, direktor

Uveljavljeni prodajalec kurilnega olja ter dizel goriva na Primorskem z dolgoletno tradicijo na področju transporta in prodaje naftnih derivatov - GATIS.
GATIS D.O.O. © Copyright 2020 - Vse pravice pridržane

Gatis d.o.o.
Polje 4,
5290 Šempeter pri Gorici
Slovenija

t1: 05 3032 342
t2: 0802802
f: 05 3032 094
e: energenti@gatis.si

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram